Accesul la eveniment este permis pe baza de:

  • Certificat Verde digital (Pașaport COVID-19)
  • Dovada care atestă efectuarea unui vaccin aprobat și autorizat de autorități împotriva SARS-CoV-2, sub rezerva să fi trecut minimum 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare până la data desfășurării evenimentului;
  • Un test molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore anterior zilei de desfășurare a evenimentului.
  • Un test antigen rapid autorizat și aprobat de autorități, cu rezultat negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 24 de ore (sau orice altă perioadă prevăzută de autorități) anterior zilei de desfășurare a evenimentului.
  • Dovada (testul pozitiv) prin care se confirmă faptul ca persoana a fost diagnosticată pozitiv cu COVID-19, într-o perioad cuprinsa intre 15 si 90 de zile anterior zilei de desfășurare a evenimentului.

In ziua precedentă evenimentului, data de 18 Septembrie, va exista posibilitatea de a efectua test antigen rapid contracost. Accesul in zona de eveniment va fi permisă pe baza rezultatului negativ.
Pret test antigen rapid este de 25 Ron/ persoana.

Accesul minorilor sub 14 ani se va face fără prezentarea unui act medical. Acestia trebuie să fie insotiti de un părinte/tutore legal sau conventional care este inscris la eveniment.